Guide

Kom igång med poolbygget på bästa sätt

2023-06-27

Pojke i ljusblå badbyxor som hoppar i pool

Att ha en egen pool på tomten kan vara en av de härligaste känslorna en varm sommardag. Ett poolbygge är ett stort projekt med oändliga valmöjligheter. Börja i god tid med att fundera över vad som är viktigt för dig. Hur stor pool vill du ha, var ska den placeras och vilken budget har du för projektet?

Vilken pool vill du ha?

Förutom att välja var du vill bygga poolen, hur stor den ska vara och vilken form du vill ha på din pool behöver du också ta ställning till vilket material du vill ha till din poolstomme.

Det finns mängder av olika pooltyper där alla har sina för- och nackdelar. Läs på noga och ta gärna hjälp av någon expert innan du bestämmer dig för vilken pooltyp du vill ha. Här är några exempel på vanliga pooltyper.

Glasfiberpool

Glasfiberpoolen är en enkel modell eftersom hela poolen gjuts i ett stycke från början. Det gör den lätt att montera och sänka ner i marken. Nackdelarna är att glasfiberpoolen kan få skador och missfärgningar som är väldigt svåra att reparera när skadan väl är skedd. En glasfiberpool bör inte väljas för områden där grundvattnet är högt då poolen tar skada av fukten.


Träpool

En pool i trä är förhållandevis billig att installera, men en träpool som byggs ned i marken kommer förr eller senare att ta skada av fukt och behöva bytas ut.


Plåtpool

Välj ett bra material som inte rostar! Det kan vara en fördel att montera en plåtpool på en gjuten betongplatta för att undvika att fukt tränger in och luckrar upp plåten med tiden.


Pool i isoleringsblock

Isoleringsblock av Leca kan användas för att bygga en grund till din pool. Detta kräver dock ofta mycket arbete av kunniga hantverkare.

Förberedande markarbete

Innan du börjar bygga poolen krävs en noggrann markundersökning då det innebär stora påfrestningar för marken. Vilken typ av pool du väljer kommer också att påverka vilka förberedelser du behöver göra innan poolen kan installeras. Ska du ha en markpool måste marken grävas ur och en betongplatta behöver gjutas för att ge stabilitet och skydd.

Måste du ha bygglov för poolen?

Oftast krävs inget bygglov för att anlägga en pool. Om du däremot bygger ett altandäck eller pooltak i samband med poolen, kan det krävas bygglov. Om du behöver förändra markens höjdläge avsevärt kan du även behöva ansöka om marklov.

Du kan också behöva göra en anmälan om poolen ska anslutas till det allmänna vatten- och avloppsnätet. Det är därför viktigt att du kontaktar byggnadsnämnden i din kommun för att få besked om vad som gäller innan du börjar bygga poolen. Tänk också på att du måste tömma ur allt vatten på vintern eftersom det annars fryser, vilket kan skada poolen.

Det finns även lagar och bestämmelser som säger att bassänger av olika slag ska ha säkerhetsskydd och att skyddet mot barnolycksfall särskilt ska uppmärksammas.


Hitta hjälp med ditt poolprojekt

Förmodligen kommer du att behöva mer eller mindre hjälp med att bygga din nya pool. För att få denna hjälp måste du hitta en byggfirma som lever upp till dina krav och önskemål, samtidigt som du inte vill betala mer än nödvändigt för ett bra arbete. Ett bra sätt att få en överblick av kostnader, kompetens och övriga förslag för din pool är att ta in offerter från flera olika byggfirmor som är specialister på just poolarbeten. Det gör att du lättare kan jämföra offerter, priser och annat som är viktigt i ditt projekt. Det kan till exempel vara bra att se över om det krävs några speciella behörigheter för den typ av arbete som berör ditt poolprojekt. Det kan röra sig om olika behörigheter beroende på vilka kompetensområden som är aktuella vid just ditt poolarbete, men några exempel:

Tänk på att ju bättre du själv kan beskriva ditt uppdrag desto bättre och tydligare offerter kommer du också att få tillbaka.

Här är några saker som kan vara bra att ha med i din offertförfrågan.

illustration-list-check

Poolstorlek: Djup, längd, bredd alternativt diameter

illustration-list-check

Pooltyp: Exempelvis nedgrävd, inomhus eller utomhus

illustration-list-check

Poolstomme

illustration-list-check

Marktyp och förarbeten

illustration-list-check

Uppvärmningssystem

illustration-list-check

Arbetets omfattning. Exempelvis montering, dragning av rör och markutjämning

Så funkar det

Beskriv uppdraget

Upp till 6 företag hör av sig

Jämför och välj