Våtrumsbehörig, BBV

Ett våtrumsbehörigt företag är utbildat av Byggkeramikrådet och arbetar efter Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV. Behörigheten kallas ibland även för Behörighet PER-företag.

Ett företag inom plattsättning måste inte ha Våtrumsbehörighet, enligt BBV, men behörigheten kan innebära en trygghet för dig som beställare. Detta eftersom våtrumsarbeten som är utförda enligt BBV är alltid utförda med godkända tätskiktssystem enligt angivna monteringsanvisningar. Efter varje avslutat arbete genomförs en egenkontroll som protokollförs i ett kvalitetsdokument som överlämnas till beställaren.

Byggkeramikrådet och Plattsättnings-Entreprenörernas Riksförening (PER) var delaktiga i framtagandet av PER:s Branschregler för våtrum, som idag heter BBV, Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum.