Pris

Vad kostar det att bygga en pool?

2024-06-26

Två kvinnor badar i en pool och ser ut över horisonten

Att anlägga en pool på tomten innebär ofta en större kostnad. Utöver inköp av själva poolen och övrigt material tillkommer kostnader för arbetskraft för förberedelse av marken och installation av själva poolen. I den här guiden kan du ta del av ett urval av saker som kommer att påverka priset för ditt poolbygge.

Pris på poolen

Hur mycket själva poolen kostar beror först och främst på hur stor pool du vill ha och vilken typ av pool du vill köpa. Vill du ha markpool, ovanjordspool eller gjuten pool? Förutom kostnaden för själva poolen krävs också olika typer av förarbete för olika poolmodeller som i sin tur också kommer att påverka hur mycket din pool kommer att kosta. För markpool krävs det mycket arbete att schakta bort jord där poolen ska byggas. Har du en helt jämn tomt utan nivåskillnader är det snyggast att bygga en markpool som smälter in i trädgården. En ovanjordspool passar bra på en suterrängtomt, då kan man till exempel kan ställa poolen i en sluttning och bygga ett trädäck runt poolen. Ett annat alternativ är att gjuta poolen på plats och klä den med kakel eller mosaik. Detta är dock inte lika vanligt då priset är flera gånger dyrare än att köpa en prefabricerad pool.

Beroende på vilken pooltyp och modell du vill ha på din tomt så kommer också kostnaden att skilja sig. En bra början är att räkna med att bara inköp av poolen och tillhörande material kommer att landa på från 80 000 kronor och stiga uppåt 300 000 kronor beroende på storlek och modell. Om du väljer en rund, mindre pool som byggs in i altanen eller liknande kan priset bli lägre eftersom dessa ofta är av enklare modeller.

Vill du dessutom ha ett trädäck eller liknande runt poolen måste du lägga till detta i din kostnadskalkyl.

Få offerter på pool

Lägg ut uppdrag

Uppvärmningssystem för poolen

För att poolen ska nå sin fulla potential krävs ett värmesystem. Elvärmare tillkommer ofta i poolpaketet, men brukar bli dyrt i längden. Ett betydligt mer miljö- och kostnadsvänligt alternativ är att placera solfångare på taket som värmer upp vattnet. Har du berg- eller jordvärme kan man även använda sig av en växelvärmare.


Arbetskostnad och montering

Priset påverkas också av vad offerten omfattar. Behöver du bara hjälp med delar av arbetet eller krävs en totalentreprenad för montering, markarbeten såsom grävning, schaktning, dränering och ytskikt, installation av uppvärmningssystem som värmepump eller solfångare samt elarbeten?

En grov uppskattning är att arbetskostnaden för att bygga poolen ligger på ungefär lika mycket som poolen i sig. Slutpriset för ett poolbygge kan därför uppskattas till mellan 200 000 - 600 000 kronor. Allt beroende på dina val och förutsättningar.

Tänk på att du inte kan använda rot-avdraget för byggnation av utomhuspool eller en pool nedsänkt i altanen. Läs mer om rot-avdraget här.

Val av hantverkare och betalning

När du letar efter en byggfirma som kan hjälpa dig med poolbygget är det alltid bra att ta in offerter från flera olika företag. På det sättet kan du jämföra offerter, priser, tidsåtgång och passa på att läsa omdömen om hur tidigare kunder upplevt arbetet med det aktuella företaget. Poolarbeten är stora och kostsamma projekt så det lönar sig att välja byggfirma med noggrannhet.

Kom överens om det är timpris eller ett fast pris som kommer att faktureras och specificera vad som ingår i offerten och vad som händer om det dyker upp tilläggsarbeten eller ändringar under arbetets gång.

Det är inte att rekommendera att betala hela summan i förskott. Däremot kan det bli aktuellt med delbetalningar under arbetets gång.

Så funkar det

Beskriv uppdraget

Upp till 6 företag hör av sig

Jämför och välj