Guide

Så fungerar rot-avdraget

2024-06-25

Hand som håller i målarpensel med vit målarfärg mot vit vägg

Rot-avdraget är en form av skattelättnad som har funnits i sin nuvarande form sedan 2008. Förenklat kan man säga att rot-avdraget innebär att du som beställare får en avdragsmöjlighet på arbetskostnader för arbeten som rör Renovering, Ombyggnad och Tillbyggnad.

Att nyttja rot-avdraget ska vara enkelt för dig som beställare, men det kan ändå vara bra att veta vilka regler som gäller. Som alltid finns undantag och oklarheter som kan vara bra att reda ut innan du planerar att använda ditt rot-avdrag.

Vad innebär rot-avdraget?

Det så kallade rot-avdraget innebär att du kan få avdrag på 30 procent av arbetskostnaden i samband med renoveringar i hemmet. Avdraget kan dock aldrig överstiga 75 000 kronor per person och år (från och med den 1 juli höjs rotavdraget med 25 000 kr, från 50 000 till 75 000 kr). Du kan bara få rot-avdrag för arbetskostnaden och kan därmed aldrig räkna in kostnader för material, verktyg, maskiner eller resor.

Hur fungerar rot-avdraget?

Rot-avdraget är preliminärt och är inte helt fastställt förrän du fått och godkänt din inkomstdeklaration under det kommande året. Man kan därför säga att rot-avdraget betalas ut i förskott direkt till företaget som du valt att anlita. Om du vill utnyttja rot-avdraget dras det av redan på din faktura. Företaget ansöker sedan själva om 30 procent av arbetskostnaden för uppdraget hos Skatteverket. Det innebär alltså inget extra arbete för din del.

Hur mycket kan jag få i rot-avdrag?

illustration-list-arrow

Fram till den 1 juli har du som mest kunnat få 50 000 kronor i rot-avdrag per person och år. Från och med 1 juli 2024 ökas ROT-avdraget med 25 000 kronor, då gäller 75 000 kronor per person och år.

illustration-list-arrow

Från och med 2024 separeras beloppsgränsen för RUT och ROT-avdragen. Det innebär att du kan få 75 000 kronor i RUT och 75 000 kronor i ROT-avdrag. Är ni två delägare i bostaden kan ni alltså få avdrag på totalt 150 000 kronor vardera per år.

När gäller rot-avdraget?

illustration-list-arrow

Rot-avdraget gäller för arbetskostnader för Renovering, Ombyggnad och Tillbyggnad.

illustration-list-arrow

Sedan första januari 2021 gäller även rot-avdraget vid installation av grön el.

illustration-list-arrow

Arbetet ska utföras i eller i anslutning till din bostad som du också äger. Avdraget gäller även för fritidshus eller bostäder du äger, men där dina föräldrar bor.

illustration-list-arrow

Företaget du anlitar måste ha giltig F-skatt.

Kom ihåg:

illustration-list-check

Den du anlitar för att utföra arbetet får inte vara en närstående.

illustration-list-check

Du får inte rot-avdrag för arbeten din egna enskilda firma utför.

illustration-list-check

Du får inte rot-avdrag för arbeten du utför själv.

Vem kan få rot-avdrag?

illustration-list-arrow

Du måste ha fyllt 18 år.

illustration-list-arrow

Du måste ha varit obegränsat skattskyldig under beskattningsåret.

illustration-list-arrow

Du har betalat för rot-arbetet.

illustration-list-arrow

Du måste äga fastigheten där arbetet utförts.

illustration-list-arrow

Du har betalat mer i slutlig skatt, efter andra avdrag, än vad du begär i rot-avdrag

Rot-avdrag utomlands

Du kan få rot-avdrag för arbeten som utförs i en bostad eller fastighet som du äger i ett annat ESS-land (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet). Här gäller samma regler som för rot-avdrag i Sverige.
Om företaget som utför tjänsten inte är registrerat i Sverige behövs ingen F-skatt i Sverige, men företaget ska däremot uppfylla motsvarande krav och vara registrerad som näringsidkare i det aktuella landet. Dessutom ska ett intyg om skuldfrihet skickas in till Skatteverket i Sverige.

Om du är osäker på om du kan få rot-avdrag för arbetet du planerar kan du läsa vad som gäller på Skatteverkets hemsida.

Så funkar det

Beskriv uppdraget

Upp till 6 företag hör av sig

Jämför och välj