Auktoriserat PER-företag

Plattsättnings-Entreprenörernas Riksförening (PER) är en förening som grundades för att utveckla och diskutera tekniskt bra lösningar samt att utbilda medlemmarna inom plattsättning.

Ett företag inom plattsättning måste inte vara ett Auktoriserat PER-företag, men auktorisationen kan innebära en trygghet för dig som beställare. Ett Auktoriserat PER-företag har genomgått en särskild vidareutbildning sedan de blev Behörigt PER-företag, även kallat våtrumsbehöriga, som omfattar ekonomi, juridik, teknik, kvalitet och miljö. Ett auktoriserat PER-företag har även en dokumenterad lång erfarenhet av stora och kvalificerade plattsättningsarbeten. Auktorisationen är vanligast hos större företag som också utför större uppdrag, på t.ex. bostadsrättsföreningar.

Ytterligare en trygghet för dig som konsument är att om företaget inte fullgör sitt åtagande träder en garantifond in och skyddar konsumentens rätt.
Plattsättnings-Entreprenörernas Riksförening (PER) var via Byggkeramikrådet delaktiga i framtagandet av PERs Branschregler för våtrum, som idag heter BBV, Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum.