Auktoriserat elinstallationsföretag

Från och med den 1 juli 2017 trädde en ny elsäkerhetslag i kraft som innebär att elinstallationsföretag måste vara auktoriserade. Företaget ansvarar för att de anställda har den kompetens som krävs.

Ett företag måste enligt lag vara auktoriserat för att få utföra elinstallationsarbeten. Du kan enkelt ta reda på om ett företag är auktoriserat genom att kolla i Elsäkerhetsverkets register.

Offerta kontrollerar att företaget är registrerat och behörig att utföra elinstallationer, men inte för enskild verksamhetstyp. Det gör du själv här: https://e-tjanster.elsakerhetsverket.se/foretag/kolla-elforetaget.

De som tidigare varit behöriga elinstallatörer har fått behörigheten omvandlad till en auktorisation. Du kan läsa mer om samtliga auktorisationstyper hos Elsäkerhetsverket genom att klicka här: https://www.elsakerhetsverket.se/.