Auktoriserat VVS-företag, Säker Vatten

Säker Vatteninstallation är branschregler, som tagits fram för att minska risken för vattenskador, brännskador, legionellaspridning och förgiftning. Systemet erbjuder både auktorisation av företag samt utbildning av montörer. Det är Säker Vatten AB som kontrollerar och auktoriserar företag. Ett företag som utför VVS-arbeten måste inte enligt lag vara auktoriserade av Säker Vatten, men för dig som beställare kan det innebära en kvalitetssäkring. Detta eftersom de företag som är utbildade i branschreglerna utför ett fackmässigt jobb efter regelverket, vilket bland annat försäkringsbolag kräver i allt större utsträckning. Dessutom kontrollerar Säker Vatten företagens försäkringar, registreringsbevis, de anställdas kompetens och företagen i sin tur förbinder sig att skriva ett intyg efter varje avslutat jobb.