Bra att veta inför renoveringen


En större renovering i din bostad kräver en hel del planeringsarbete. Till att börja med måste du fundera på vad du vill ha utfört och vilket resultat du vill ha. Renoveringen börjar ofta med en dröm och ett mål – sedan gäller det att förvandla drömmen till verklighet.

Att sätta upp en övergripande plan gör att du vet vilka olika typer av hantverkare som behövs för just ditt projekt. Detta kan sedan brytas ner i olika arbetsmoment och förvandlas till ett schema för vad som ska göras när. Ofta kan det vara bra att anlita ett företag som har flera kompetenser under samma tak. Då kan olika specialister arbeta sida vid sida snarare än behöva vänta in varandra. I den här guiden går vi igenom olika moment som är bra att tänka på i samband med en renovering av din bostad.

Budget och övergripande plan

Börja med att sätta en budget för renoveringen. Var realistisk med hur mycket pengar du kommer att kunna lägga, och ha gärna en buffert för oförutsedda händelser. För mer information, läs vår artikel om vad en renovering kan kosta innan du sätter din budget.

Visualisera sedan hur du vill att dina nya rum ska se ut. Försök att vara så detaljerad som möjligt och gör en lista över det som renoveringen ska omfatta i respektive rummen – från golv och tapet till bänkskivor i köket och kakelplattor i badrummet. Allt du vill göra helt enkelt. Att göra ritningar är ofta bra för att identifiera alla steg i arbetet och hur du faktiskt vill att resultatet ska bli.

Stäm därefter av dina planer med budget för att se hur realistiska dina drömmar är och räkna då både på arbets- och materialkostnad.

Bygglov, marklov och anmälan

För vissa typer av renoveringar och ombyggnationer krävs det bygglov eller bygganmälan från kommunen. Kontakta din kommun för att ta reda på vad som krävs just i ditt fall och räkna med att handläggningstiden kan vara lång – så var ute i god tid.

Praktiska lösningar

Fundera även på praktiska lösningar för att arbetet ska fortlöpa så smidigt som möjligt. Kommer du att kunna bo hemma under renoveringen eller kommer den vara så omfattande att du kanske behöver bo borta under några dagar? Genom att hitta lösningar för sådana praktiska detaljer innan arbetet drar igång kan ni fokusera fullt på renoveringen istället.

Vilket arbete kräver yrkespersoner?

Du behöver också fundera på vad du kan göra själv och vilka moment som kräver att du anlitar ett företag för jobbet. Enklare snickeriarbete och måleri är kanske något du kan göra på egen hand.

Tänk dock på att vad man kan göra själv och vad man har tid att göra själv inte alltid är samma sak. Det tar ofta mer tid än man tror och kan vara värt att leja ut.

När det kommer till exempelvis arbete i våtrum, elarbete och rörmokeri krävs det behöriga yrkespersoner. Utan rätt kunskap och behörighet kommer resultatet inte att bli bra och försäkringarna inte att gälla.

Beroende på hur ditt projekt ser ut kan det finnas olika typer av behörigheter som företaget som utför din renovering bör ha. Ta reda på vilka behörigheter som kan vara viktiga i ditt fall. Här följer ett urval av behörigheter som kan vara relevanta vid renovering:

Skapa en tidsplan

När du har en bild av hur du vill att slutresultatet ska bli, vilka olika typer av hantverkare som krävs och hur detta stämmer överens med din budget för renoveringen är det klokt att göra en övergripande tidsplan.

Om du planerar att bo i bostaden under renoveringen, kanske du vill planera vilka moment som ska utföras i vid olika tillfällen. Tänk också på att de olika momenten är beroende av varandra – du lägger inte klinkergolv i badrummet innan golvvärmen är på plats, och du kanske vill måla väggarna innan du lägger nytt golv och så vidare.

Det här kommer du såklart att få hjälp med av den eller de hantverkare du anlitar, men det kan vara klokt att först ha en egen plan och identifiera om det finns övriga behov under arbetets gång.

Ta in offerter från hantverkare

En bra offertförfrågan innehåller en tydlig beskrivning av vad du behöver hjälp med. Ju mer information du lämnar om uppdraget desto lättare blir det för hantverkare att ge en rättvisande offert.

Tänk på att specificera alla detaljer och önskemål gällande material, särskilda färgval eller andra detaljer. Om ni inte bestämt detta på förhand har hantverkaren rätt att bygga enligt den enklaste standarden och använda sig av de enklaste materialen. Ju mer detaljerad du är i din beställning och tydlig med dina förväntningar desto bättre förutsättningar har ni för ett lyckat samarbete.

En större renovering kräver att du tillsammans med hantverkaren i detalj går igenom alla rum och ser vad som ska göras och hur du vill att resultatet ska se ut.

Det finns en del branschstandarder som hantverkaren kan hänvisa till. Fråga hantverkaren och ta reda på vad detta innebär för dig som kund. Tänk på att hantverkaren är expert på sitt yrke, diskutera gärna olika lösningar, materialval och be om råd under renoveringen. Att renovera en bostad är ett stort arbete – se till att resultatet blir rätt.

Bra att ha med i din offertförfrågan

  • Bostadsort samt önskat start- och slutdatum
  • Bostadstyp
  • Antal kvadratmeter och rum
  • Utförlig beskrivning av din renovering
  • Befintligt skick och material
  • Önskade materialval
  • Arbetets omfattning, exempelvis totalentreprenad eller mindre byggnation
  • Övriga önskemål
Dela den här artikeln

Vad behöver du hjälp med?

Offerta mig