Auktoriserat Golvföretag

Auktoriserat Golvföretag är en auktorisation för golvbranschen vars syfte är att underlätta för beställare, byggföretag och byggherrar genom att säkerställa golventreprenörens kompetens.

Det finns inget krav för golvföretag att vara Auktoriserat Golvföretag men det kan ge dig som konsument en trygghet i att företaget arbetar enligt de kvalitets- och miljökrav som finns, samt att de innehar hög kompetens då all personal är utbildad och ständigt uppdaterad på förändringar inom branschen. Du kan också känna dig trygg i att ett Auktoriserat Golvföretag som genomför arbeten i våtrum alltid är GVK auktoriserade.