Guide

Bra att tänka på när du ska installera bergvärme

2023-05-30

Kvinna kollar värmepanel i hus

Att installera bergvärme kan vara ett bra sätt att sänka energikostnaderna, men kräver också noggrann och fackmannamässigt utförd installation för att det ska bli lönsamt. Olika hushåll har olika förutsättningar för bergvärme. Det har till exempel att göra med var i landet du bor, vilket befintligt värmesystem du har samt vilken typ av bergvärmepump som behövs i just ditt hushåll.

Att undersöka innan installation av bergvärme

Här nedan benar vi ut vad som är viktigt att tänka på om du funderar på att installera bergvärme. Hur projektet bäst läggs upp beror mycket på just din bostads förutsättningar.

Förutsättningarna för borrhål

När man borrar för bergvärme brukar borrhålet vara mellan 100-200 meter djupt, men det kan variera. Det som avgör borrhålets djup är delvis vart i landet du bor. Generellt gäller att ju högre norrut du bor desto djupare borrhål krävs eftersom berggrunden där är kallare.

Markfuktigheten är också en avgörande faktor, eftersom en fuktigare mark innebär att det finns mer vatten och således mer värme i marken.

Befintligt värmesystem

När man borrar för bergvärme tar företaget även hänsyn till husets befintliga värmesystem och radiatorer för att därigenom ge rekommendationer och ett kostnadsförslag på det alternativ som passar bäst. Kontrollera att huset har ett befintligt vattenburet radiatorsystem. Om man istället har direktverkande el brukar det inte löna sig att byta till bergvärme

Typ av bergvärmepump

Ytterligare en faktor företaget brukar se över är husets värmebehov. Det finns olika sorters bergvärmepumpar och man måste anpassa typ av värmepump till husets energibehov.

Om man väljer en värmepump med för låg eller för hög effekt kan energibesparingen bli mindre än beräknat. Det är viktigt att välja en värmepump med en effekt som passar husets behov. Ju högre effekt värmepumpen har desto dyrare är den, men om man väljer en värmepump med för låg effekt måste huset värmas upp med kompletterande värmekällor. För hög effekt gör istället att pumpen går på halvfart hela tiden.

Ansök om tillstånd hos kommunen

Att installera bergvärme är ett stort projekt som kan påverka både personer och miljö i din omgivning. Innan du kan installera bergvärme behöver du därför ha tillstånd från kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd.

Fastighetsägaren måste söka tillståndet i god tid innan installationen startar.

Bra att ha med i din offertförfrågan

Som nämnts ovan är det många olika faktorer som avgör möjligheterna och kostnaderna för bergvärmeinstallation. Därför brukar det krävas ett möte där företaget kan bedöma de befintliga förutsättningarna för bergvärme innan de kan lämna en offert.

Det är alltid bra att träffa olika företag och jämföra offerter. Här nedan är en lista på vad som kan vara bra att ta med i en offertförfrågan.

illustration-list-check

Adress samt önskat startdatum

illustration-list-check

Bostadstyp

illustration-list-check

Antal kvadratmeter som ska värmas upp

illustration-list-check

Nuvarande värmekälla

illustration-list-check

Nuvarande kwh-förbrukning alternativt oljeförbrukning

illustration-list-check

Marktyp

illustration-list-check

Endast installation eller förberedelse och borrning

illustration-list-check

Önskad pumptyp

illustration-list-check

Inköp och transport av material

illustration-list-check

Övriga önskemål och förutsättningar

När du har tagit in offerter och träffat företag kan du jämföra kostnadsförslag och kompetens hos företagen. Ett sätt att jämföra just kompetens kan vara att titta på om företaget har aktuella behörigheter. Det kan till exempel vara Auktoriserat SKVP-företag eller Auktoriserat VVS-företag Säker Vatten. Vilka behörigheter som är relevanta beror givetvis på hur just ditt projekt ser ut. Här kan du läsa om flera behörigheter för att ta reda på vilka som är viktiga i just ditt fall.

För en mer detaljerad titt på priset för bergvärmeinstallation, läs vår artikel om kostnad för bergvärme.

Så funkar det

Beskriv uppdraget

Upp till 6 företag hör av sig

Jämför och välj