Auktoriserat SKVP-företag

Svenska Kyl- och Värmepumpföreningen SKVP, är en oberoende branschorganisation. SKVP utfärdar även en auktorisation för kyl och värmepumpsentreprenörer.

Auktorisationen innebär att företaget följer rådande branschpraxis. Utrustning, kvalitetssystem och personalens kompetens säkerställs genom tillsyn och platsbesök. Varje auktoriserat företag ska ha minst en diplomerad Kyl- och värmepumpstekniker anställd.

Det finns inget krav på att företag ska vara anslutna till, eller auktoriserade av SKVP, men för dig som beställare kan det innebära en kvalitetssäkring.