Pris

Vad kostar det att installera bergvärme?

2023-05-31

Installatör som fixar bergvärme till element

Att installera bergvärme kan anses utgöra höga investeringskostnader, men på sikt brukar det vara god investering. Priset för bergvärmeinstallation består både av arbetskostnaden som omfattar både borrning samt installation av bergvärmepump samt inköp av själva bergvärmepumpen. Priset för arbete och inköp varierar beroende på förutsättningarna för just ditt hem. Nedan har vi benat ut de olika faktorerna som avgör priset och gett lite exempel på vad det kan kosta att installera bergvärme.

Arbetskostnad för bergvärme

Priset för arbetskostnaden påverkas främst av hur djupt borrhålet behöver vara. Det beror delvis på var i landet du bor. Ju högre norrut i landet du bor desto kallare är också berggrunden och desto djupare behöver du borra. Även fuktigheten i marken avgör borrhålets djup, eftersom en fuktig mark också innebär att det finns mer värme i marken. Därför kan priset för borrningen variera mycket, beroende på förutsättningarna där du bor.

I priset för arbetet räknas också installation av själva bergvärmepumpen. Normalt brukar arbetskostnaden totalt uppgå till mellan 30 000 kr - 50 000 kronor. Om du behöver borra mer än ungefär 200 meter brukar kostnaden dock överskrida 50 000 kronor.

Tänk på att borrning för bergvärme omfattas av rot-avdraget, vilket innebär att du bara behöver betala hälften av arbetskostnaden.

Materialkostnad för bergvärme

Det är viktigt att välja en värmepump med en effekt som passar husets behov. En bergvärmepump med högre effekt är dyrare, men om man väljer en typ med för låg effekt måste huset värmas upp med andra värmekällor. För hög effekt gör istället att pumpen går på halvfart hela tiden vilket gör att besparingen blir mindre än beräknat.

Med andra ord varierar priset på bergvärmepump beroende på vilken sort du väljer och vilket värmebehov ditt hem har. Normalt brukar en bergvärmepump med tillhörande material för installation kosta omkring 90 000 - 130 000 kr.

Är bergvärme en lönsam investering eller inte?

För att veta om det på sikt är lönsamt att investera bergvärme eller inte, behöver du räkna ut den årliga besparingen för att se hur många år det tar innan investeringen har betalat sig själv. Vanligtvis brukar det ta mellan 5-10 år.

Så funkar det

Beskriv uppdraget

Upp till 6 företag hör av sig

Jämför och välj