Guide

Installera solceller

2023-09-07

Uggla sitter på tak med installerade solceller

Funderar du på att installera solceller på din villa eller ditt bostadshus? I och med dagens höga elpriser funderar många villaägare på om el som genereras av solceller kan sänka deras elförbrukning. Vi har samlat svar på hur man hittar pris, väntetider och vad man bör ha med i sin offert.

Varför ska man installera solceller?

Många ser det fördelaktigt att kunna producera sin egen el och bli mindre beroende av det allmänna elnätet. När solcellerna är på plats avger de heller inga utsläpp vilket gör dem mer miljövänliga i förhållande till andra typer av elproduktion. Solceller fungerar även om det är molnigt då det är solenergin som används för att generera el. Solcellerna bör dock vara placerade i söderläge och inte skuggas av tex träd. Underhållet av solceller är ofta minimalt eller inget alls. Livslängden är beräknad på 20-30 år och köpet av solceller bör ses om en långsiktig investering. Solcellerna påverkas inte av varierande elpriser.

Kan solceller sänka min elförbrukning?

Genom att installera solceller och producera egen el blir man mindre beroende av elbolagens priser och eventuella prishöjningar. Du har själv möjlighet att påverka hur mycket el du förbrukar genom att göra justeringar i din livsstil och på så sätt minska din förbrukning av el.

Solceller kan minska dina kostnader för el då du behöver köpa mindre el från elbolagen. Ett normalstort villatak räcker ofta för att producera tillräckligt (och ibland mer el) än vad du gör av med under sommarmånaderna. Solceller generera endast el när solen lyser vilket gör att man ofta behöver köpa el på vinterhalvåret för att täcka behovet när solen lyser mindre. Det går att spara solel i batterier för att använda vid senare tillfälle.

Hur installerar man solceller?

När du anlitar en firma för att installera solceller är det viktigt att samla in och jämföra flera offerter för att få en uppfattning om de olika företagen och vad de erbjuder. För att kunna göra detta på ett så effektivt sätt som möjligt krävs det lite förarbete. Har du tex ett hus som skuggas av andra hus eller träd kan solpanelerna behöva höjas för att du få ut maximalt av dem. Solceller behöver alltid installeras av ett behörigt företag av en auktoriserad elinstallatör och kan inte installeras själv.

Vad kostar solceller?

Priset för att installera solceller varierar kraftigt beroende på vilken typ, hur stora de ska vara och hur mycket el de kan producera. Ofta är det en relativt hög engångskostnad. Den stora efterfrågan på både installatörer och material ha fått priserna att gå upp det senaste 6 månaderna. Återbetalningstiden för solceller ligger normalt på mellan 8-12 år beroende på förutsättningarna för anläggningen. Jämför alltid offerter från olika företag på den typen av anläggning som du önskar installera för att få rätt uppfattning om priset och gör därefter en kalkyl för att beräkna återbetalningstiden.

Vilka subventioner finns det för solceller?

När du installerar solceller kan du få stöd genom en skattereduktion för grön teknik och gäller vid installation av en nätansluten solcellsanläggning. Det nya avdraget gäller från och med 2021. Du har också möjlighet utnyttja ROT-avdraget för arbetskostnaden, dock kan du enbart få ett av avdragen. Här kan du läsa mer på Skatteverkets hemsida om vad som gäller vid avdrag för solceller. Om du matar ut din överskottsel till det allmänna elnätet har du även rätt till en skattereduktion.

Hur hittar jag ett företag som installerar solceller?

Kontrollera alltid med företaget hur och när de förväntas installera. När du skapar en offert på solceller behöver firman veta ett par saker för att kunna ta fram en så bra offert som möjligt.

Få offerter på solceller

Lägg ut uppdrag

Viktigt att ha med när du ber om offert:

illustration-list-check

Behöver ni hjälp med både inköp av material och montering eller tänker ni göra en del av arbetet själva bör det specificeras i offerten. Kom överens tillsammans med företaget vem som ansvarar för respektive del.

illustration-list-check

Kommer ni själva att ansöka om bygglov eller sköter solcellsfirman det åt er?

illustration-list-check

Ansöker ni själva om solcellsstöd/ROT-avdrag eller önskar ni att solcellsfirman hjälper er med detta?

illustration-list-check

Hur ser era förutsättningar ut för montering av solceller? Är taket i rätt lutning och väderstreck, vilka alternativa möjligheter finns det, hur kommer det att fungera för er, stäm av allt innan!

illustration-list-check

Priset på solceller varierar. Stäm av kostnader för både material och arbetskostnader innan projektet sätter igång.


Hos energi- och klimatrådgivningen kan du se hur mycket solenergi som når ditt tak med hjälp av solkartan. Till solkartan!

Så funkar det

Beskriv uppdraget

Upp till 6 företag hör av sig

Jämför och välj