Pris

Vad kostar en arkitektritning?

2023-05-31

En arkitektritning och planlösning över ett hus

En ny- eller ombyggnation är ofta ett omfattande projekt och ett av de första stegen är att ta fram en arkitektritning, eller A-ritning, som det också kallas. Ett pris på arkitektritning kan innefatta olika delar. Nedan reder vi ut vad som kan vara bra att titta efter i ett prisförslag och vad man ska tänka på.

Offert efter ett första möte med arkitekten


Ett pris på arkitektritning är oftast baserat på antalet timmar det tar för arkitekten att ta fram ritningen. Det kan vara bra att ha i åtanke att framtagandet av en arkitektritning ofta tar många arbetstimmar och att priset kan variera mycket beroende på arbetets omfattning – alltså hur projektet ser ut.

Därför behöver arkitekten nästan alltid först träffas, och se dina planer och behov på plats för att diskutera igenom projektet för att kunna lämna en offert.

Få offerter på arkitektritning

Lägg ut uppdrag

Vilken hjälp vill du ha av arkitekten?

En arkitekt brukar ta betalt per timme och arvodet brukar vara ungefär 700 - 1 000 kronor exklusive moms. För att ta fram en komplett ritning med alla detaljer som krävs för att söka bygglov krävs oftast omkring 1-2 veckors arbetstid för arkitekten.

Antalet timmar beror dock också på hur omfattande själva projektet är och vad du vill ha hjälp med. En arkitekt kan hjälpa till med allt från att upprätta en arkitektritning till att vara behjälplig genom flera delar av projektet. Det kan till exempel handla om projektledning, besiktningar, bygglovshandlingar, konstruktionsberäkningar, konstruktionsritningar, kontrollansvar eller slutbesiktning.

Med andra ord beror priset på om du vill att arkitekten ska åta sig fler uppdrag än just själva arkitektritningen. Om du anlitar en arkitekt för hela processen brukar kostnaden utgöra ungefär 5-10 procent av den totala kostnaden för byggnationen.

Vilken erfarenhet har arkitekten?

Vad som också är avgörande för priset är hur erfaren arkitekten är. En arkitekt med flera års erfarenhet, många goda referenser, gott renommé och eventuella specialistkunskaper brukar ta ut ett högre arvode än en arkitekt som är nyutexaminerad.

Vill du ha fast pris eller timpris?

Om du inte vill att arkitekten ska fakturera löpande timmar kan du be om ett fast pris och bestämma tillsammans vad som ska ingå i det: vad ska levereras, antal möten ni har där arbetet presenteras längs vägen och tydliga specifikationer på arkitektens åtaganden.

Arkitekttjänster berättigar inte till rot-avdrag.

Vill du läsa mer om vad som är bra att tänka på i samband med en om- till- eller nybyggnation? Läs våra guider om nybyggnation och om- och tillbyggnad.

Så funkar det

Beskriv uppdraget

Upp till 6 företag hör av sig

Jämför och välj