Pris

Pris för bygg- och grovstädning

2023-05-30

Gul dammsugare för bygg och grovstädning

Byggstädning och grovstädning kostar av förklarliga skäl lite mer än mindre krävande lokalvård. Exakt hur stor skillnaden är varierar och du kan ibland välja själv om du vill betala per timme eller per kvadratmeter. När du beställer städning som privatperson blir priset upp till 50 procent lägre än motsvarande pris för företag, då du kan utnyttja rut-avdraget.

Timtaxorna varierar också en hel del mellan olika städfirmor, var i landet du befinner dig och hur konkurrenssituationen ser ut, men exklusive eventuellt rut-avdrag och moms är priser på 250-350 kronor per timme normala. Många städföretag tar även ut en startavgift. Andra faktorer som påverkar priset är förstås vilka tjänster som ingår. Man får också räkna med en extraavgift för bortforsling av byggavfall.

Totalpriser i praktiken

Timpriser är ett sätt att jämföra, men det förutsätter att alla städfirmor arbetar lika effektivt. I en offertförfrågan kan det vara bättre att efterfråga priser per kvadratmeter för att kunna göra en mer rättvis jämförelse. Mindre uppdrag brukar medföra ett högre kvadratmeterpris än större uppdrag, eftersom det innebär ett relativt större merarbete för städfirman att ta sig till och från arbetsplatsen.

Kvadratmeterpriset för byggstädning kan ligga på ca 30 kr per kvadratmeter, vilket skulle resultera i ett totalpris på 4 500 kronor exklusive moms för en yta på 150 kvm för företag. För en privatperson blir motsvarande totalpris ca 2 800 kr inklusive moms och rut-avdrag. Men då är inte eventuella startavgifter eller extratjänster som bortforsling av byggavfall inräknade.

Få offerter på byggstädning

Lägg ut uppdrag

Vilka garantier ingår?

En annan relevant fråga att ställa till en städfirma du tänkt anlita – oavsett om det handlar om bygg- och grovstädning eller någon annan typ av städning – är vilka garantier man erbjuder. Många städföretag erbjuder villkorad ”nöjd kund-garanti”. Det innebär att du har en viss tid på dig att reklamera städningen om du inte är nöjd, så åtgärdar firman problemen utan extra kostnad. En sådan garanti bör helst finnas inskriven i avtalet.

Hör också gärna efter om företaget följer en särskild checklista som ni stämmer av tillsammans när uppdraget är slutfört. Det kan vara ett enkelt sätt att undvika missnöje för båda parter, då städfirman får möjlighet att åtgärda eventuella brister omedelbart istället för i ett senare skede. En bra tumregel är att ju fler rutiner man följer i samband med städning, desto bättre.

Vill du veta mer?

Så fungerar Offerta

Beskriv uppdraget

Upp till 6 företag hör av sig

Jämför och välj