Pris

Vad kostar en om- eller tillbyggnad?

2023-05-31

Nybyggt uterum med glaspartier och soffkuddar, trädgård syns i bakgrunden

Det finns förstås lika många prislappar på om- och tillbyggnadsprojekt som det finns projekt – frågan är helt beroende av projektets omfattning, men det är ändå inte omöjligt att göra en ungefärlig prisuppskattning. Huvudsaken är att du är medveten om just dina förutsättningar och behov.

De faktorer som har störst betydelse för priset är storleken på om- eller tillbyggnaden, hur många kvalificerade yrkesgrupper som måste anlitas, vilka material som ska användas och hur många timmar du själv kan investera i projektet.

Materialkostnad

Den del av kostnaden som är enklast att uppskatta i utgångsläget är i de flesta fall materialkostnaden. Här kan du förhållandevis enkelt titta på aktuella priser för de material du tänkt dig med dina planer och ritningar som utgångspunkt. Material är dessutom en kostnadspost som inte ingår i rot-avdraget, så du har mycket att vinna på att välja exempelvis ett billigare golv eller fasadmaterial när du bygger om eller till.

Om du själv står för material och en viss del av arbetsinsatsen lönar det sig också att jämföra priser mellan olika byggvaruhus. Men kolla även med det eller de byggföretag du tänkt anlita eftersom de ofta har bra rabatter på byggvaror.

Arbetskostnad

När du anlitar enskilda hantverkare kan du vanligtvis välja mellan fast pris och att betala per timme. Många känner sig nog mest bekväma med ett fast pris, men skillnaden bör i praktiken inte vara särskilt stor. Det är ändå mycket viktigt att vara överens innan arbetet påbörjas om det är löpande timmar eller ett fast pris som ska debiteras.

Oavsett hur du väljer att betala är det återigen viktigt att dina specifikationer är så detaljerade som möjligt för att du ska få rätt prisuppgifter och kunna göra en så rättvis prisjämförelse som möjligt mellan olika hantverkare. Om- och tillbyggnadsprojekt är ofta stora och kostsamma. Därför kan det vara en bra idé att dela upp summan i ett antal delbetalningar. Däremot bör man generellt sett undvika förskottsbetalning.

Timpriserna varierar mellan olika typer av hantverkare och om det rör sig om arbeten som kräver särskilda kvalifikationer. För enklare måleri och snickeri kan man förvänta sig priser på mellan 300 och 400 kr per timme, medan kvalificerade eller riskfyllda arbeten kan kosta omkring 600 kr per timme. Tänk på att även små skillnader i timpris har stor effekt på slutpriset om projektet är omfattande, vilket en om- eller tillbyggnad ofta är. Var beredd på att hantverkarna vill göra hembesök för att bedöma tidsåtgång och förutsättningar på plats.

Arbetskostnaden är den del av kostnaden som är avdragsgill upp till 50 000 kr för privatpersoner med rot-avdraget. Ett hushåll med två vuxna – som betalat in tillräckligt mycket skatt för att få maximal reduktion – kan alltså få en total skattelättnad på 100 000 kr.

Enklare med totalentreprenad

Många större byggföretag erbjuder totalentreprenad i samband med om- eller tillbyggnad, vilket förenklar kostnadsberäkningarna avsevärt eftersom det innefattar alla kostnader, inklusive arbetskostnad för eventuella underentreprenörer.

Förutsatt att ditt uppdrag är noggrant och korrekt specificerat bör det därför i teorin vara enkelt att jämföra totalkostnaden med olika entreprenörer. Se också till att få detaljerade offerter som visar kostnaden före och efter eventuellt rot-avdrag.

I vår artikel nedan kan du läsa mer om olika saker att hålla koll på vid en om- eller tillbyggnad.

Så fungerar Offerta

Beskriv uppdraget

Upp till 6 företag hör av sig

Jämför och välj