Pris

Vad kostar det att bygga ett nytt hus?

2023-05-31

Ny byggt hus i skymningsljus

Det finns en del olika faktorer som är avgörande för priset på din nybyggnation. Givetvis är storleken på huset det mest avgörande men det finns annat att ta hänsyn till. Här är de vanligaste faktorerna som styr slutpriset:

illustration-list-check

Storleken på huset

illustration-list-check

Geografi, platsen där huset ska byggas

illustration-list-check

Eventuell kostnad för tomt

illustration-list-check

Konstruktionen på huset

illustration-list-check

Val av material och installationer

illustration-list-check

Hur stor del av arbetet du vill att byggföretaget utför

Geografin påverkar priset

Priset kan variera en del beroende på var i landet du avser att bygga. Dels skiljer sig kostnaderna åt för att få bygglov i olika kommuner. Anslutningar till kommunalt vatten, avlopp och el kan också variera. Dessutom kan byggföretagens timpriser skilja sig från ett län till ett annat. De största prisvariationerna har att göra med priset för själva tomten som kan variera mellan tiotusentals kronor på mindre orter upp till många miljoner för attraktiva tomter i storstadsregionerna. Kom ihåg att även försäkringspremierna kan variera en del beroende på klimatet där du bygger.

Kostnaden för tomten att bygga på

I första hand är det läget på tomten som avgör priset men även tomtens beskaffenhet. Det kan omfatta allt från tomtens underlag; jord, grus, berg eller liknande och om det lutar mycket åt något håll. Med beskaffenhet avses de förutsättningar som finns för att bygga och avgör vilket markarbete som krävs.

Konstruktionen på huset är avgörande

En annan avgörande faktor är hur avancerad din nybyggnation är. En enkel konstruktion kan anpassas med standardmått så att den blir billig att uppföra. Då slipper byggföretaget kapa gipsskivor och kan använda vanliga fönster och dörrar. För ett arkitektritat hus med udda mått och fönsterpartier kommer kostnaden att stiga eftersom det tar längre tid att uppföra.

Val av material och installationer

Det brukar vara lite billigare att bygga ett trähus om man jämför med sten, betong eller tegel. Om man har för avsikt att ha en putsad fasad kan det dock i vissa fall löna sig med ett stenhus eftersom det inte är helt lätt att putsa på en träfasad. Utöver materialet för själva konstruktionen så tillkommer kostnader för alla invändiga installationer för värme, kök, badrum och så vidare och där kan priset rusa iväg ordentligt om man väljer exklusiva alternativ.

Totalentreprenad eller delad entreprenad

Det är i regel dyrare att välja totalentreprenad jämfört med delad entreprenad. Med delad entreprenad ökar riskerna och då måste man själv vara projektledare. Om du har kunskapen och tiden så kan det gå att komma undan lite billigare.

Fast pris eller timpris

Säkerställ med byggföretaget att ni är överens om huruvida det är ett fast pris eller timpris som gäller. Om ni kommer överens om att arbetet ska utföras med timpris kan det även vara bra att stämma av om det är löpande timmar eller ett bestämt antal timmar som debiteras. Se till att momsen är inräknat i priset du fått. I offerter till privatpersoner ska moms alltid ingå.

Ta in offerter från flera aktörer

För ett större projekt som en nybyggnation är det absolut en bra idé att be om offerter från flera aktörer. Kolla upp vad de har för omdömen och be om referenser. Om du använder vår tjänst för att få offerter kan du ta del av både omdömen och referenser i företagens profiler. Observera också att en del företag gärna vill bedöma ditt projekt på plats innan de lämnar ett pris. Detta för att priset ska bli så rättvisande som möjligt.

Få offerter på nybyggnation

Lägg ut uppdrag

Inget rot-avdrag för nybyggnationer

Det är inte möjligt att göra rot-avdrag för byggnation av nya hus eftersom det bara avser om- och tillbyggnad. Först fem år efter byggets slutförande går det att göra rot-avdrag på tilläggsarbeten.

Kom överens om en rättvis betalplan

Vid större projekt som också ofta handlar om stora summor pengar kan det vara aktuellt med ett antal delbetalningar under arbetets gång. Däremot är det inte att föredra att betala hela summan i förskott.

Beskriv uppdraget

Upp till 6 företag hör av sig

Jämför och välj