Pris

Vad kostar det att anlita en elektriker?

2023-05-31

Installerade glödlampor från tak

Priset för en elinstallation beror på omfattningen av arbetet och statusen på ditt nuvarande elsystem. Om det är en enklare installation eller reparation brukar jobbet inte behöva vara så omfattande. Om du däremot behöver byta ut ett helt elsystem är det mycket som behöver åtgärdas och kostnaden ökar i och med arbetets omfattning. I den här guiden redogör vi för vilka faktorer som påverkar priset och vad som är bra att tänka på vad gäller prissättningen för elarbeten.

Arbetskostnad för elarbete

I ett äldre hus är risken stor att du förr eller senare tvingas byta ut allt från ledningar och strömuttag, till elcentral och elmätartavla. Ett sådant arbete tar ett antal arbetsdagar för en elektriker, som i snitt debiterar någonstans kring 500-600 kr/timme. För ett nybygge eller en totalrenovering kan du komma undan lite billigare eftersom det är lättare att komma åt och installera det som krävs när man bygger nytt.

Arbetskostnaden för allt elarbeten kan halveras om du utnyttjar rot-avdraget.

Materialkostnad

Att göra en elinstallation innebär alltid en materialkostnad. Behöver du exempelvis byta ledningar och elmätartavla samt installera en ny elcentral med jordfelsbrytare kan du räkna med att materialet står för nära hälften av totalkostnaden.

När det kommer till strömbrytare, kontakter, armaturer, spotlights och liknande finns det ett stort spann i pris. Standardmodellerna är ganska billiga medan du kan betala mycket för exklusiv design och speciallösningar.

Jämför priser från flera elektriker

Det bästa sättet att få en rättvis prisbild för ert byggprojekt är att ta in offerter från flera olika elinstallatörer och jämföra företagens behörigheter, prisförslag, referenser och omdömen. Det som är viktigt är att du specificerar arbetet så detaljerat som möjligt och sedan jämför vad som ingår i installationen hos de olika firmorna.

Kom också ihåg att undersöka om firman räknar med materialkostnad i sin offert och vilket typ av material som används. Har du egna önskemål på material är det bra att ta med detta i din beskrivning av arbetet.

När du väl hittat en elektriker för jobbet är det klokt att tillsammans titta på jobbet och mer detaljerat gå igenom det som ska utföras och stämma av att ni är överens om kostnadsposterna.

Fast pris eller pris per timme

Kom överens med elektrikern om det är ett fast pris eller timpris som gäller. Om du väljer att få arbetet utfört på timpris – ta då reda på om det är löpande timmar eller ett bestämt antal timmar. I offerter till privatpersoner ska alltid momsen ingå, men fråga gärna en extra gång för att undvika missförstånd.

Så funkar det

Beskriv uppdraget

Upp till 6 företag hör av sig

Jämför och välj