Guide

Viktiga markarbeten på tomten

2023-09-06

En höstig bild på en stor tomt med ett vitt hus på en höjd. På tomten ska ett markarbete utföras.

Markarbeten och anläggningsarbeten är viktiga för både husets och tomtens välmående. Kanske behöver du råda bot på fukt, kanske vill du gräva en damm, eller så är du i arbetet att bygga ett nytt hus. Markarbeten omfattar många områden, men vad innebär egentligen olika typer av arbeten, och varför är de viktiga att utföra? Vi guidar dig med tips på några viktiga markarbeten! 

Dränering

Dränering är ett viktigt markarbete för att hantera överskottsvatten på din tomt. Vid dränering läggs dräneringsrör och dräneringsgropar som leder bort regnvatten och förhindrar översvämningar. En effektiv dränering säkerställer att marken inte blir översvämmad. I sin tur förhindrar detta skador på ditt hus och växtligheten.

Hur ofta man behöver dränera beror på flera faktorer, inklusive klimat, markförhållanden och kvaliteten på det befintliga dräneringssystemet. Generellt sett behöver de flesta hus inte dräneras regelbundet om dräneringssystemet har installerats korrekt och fungerar effektivt. Men upplever du problem som fukt i källaren eller översvämningar runt huset, bör du överväga att inspektera och eventuellt uppgradera ditt dräneringssystem oavsett ålder. Om du är osäker rekommenderar vi att rådfråga proffs.

Armeringar

Går du i tankarna på att bygga nytt, eller är du redan i arbetet med en nybyggnation? Armeringar är ett av de viktigaste komponenterna inom markarbeten. Själva armringarna består av stålstänger eller nät som placeras i betong, med syftet att öka hållbarheten. Armeringar är avgörande för att förhindra sprickbildning och deformation i betongkonstruktioner, exempelvis fundament, plattor och murar. Genom att förstärka betongen med armeringar kan du vara säker på att dina betongstrukturer är stabila och håller länge.

Kabel och rör

I resan att bygga ett nytt hem är även installationen av kabel och rör ett av de grundläggande markarbetena. Det är avgörande för att skapa en fungerande koppling för el, vatten och avlopp på tomten. För att detta ska hålla länge och fungera pålitligt krävs även en korrekt installation och underhåll. Därför rekommenderar vi alltid att ta hjälp av professionella hantverkare vid installering av kabel och rör.

Utgrävning och schaktarbete

Utgrävning och schaktarbete är grundläggande i många markarbeten. Dessa arbeten kan bland annat vara att grävda dammar, bassänger eller utgrävning av källare och förbereda mark för olika projekt. Rätt schaktarbete är viktigt för att skapa en stabil och funktionell grund för olika projekt på tomten. Det är därför väldigt viktigt att dessa utförs på rätt sätt och av professionella företag.

Asfaltering

Asfaltering är ett perfekt alternativ när du vill skapa hållbara och smidiga ytor på din tomt. Det kan vara allt från uppfarter och parkeringsplatser till gångvägar. Asfaltering ger en jämn och slitstark yta som är enkel att underhålla, om den utförs på rätt sätt. Det är även ett bra sätt att förbättra tillgängligheten, då asfaltering är ett tacksamt underlag som kan vara enklare att ta sig fram på.

Trädgårdsanläggning

Trädgårdsanläggning handlar om att utforma och skapa trädgårdsområden som är vackra och funktionella. Det kan vara allt från plantering av växter, skapandet av trädgårdsbäddar och installation av stenbeläggning. En välskött trädgård bidrar till att förbättra utomhusmiljön och ökar ditt hus estetiska värde.


Ett sätt att göra din tomt ännu mer hemtrevlig är att installera belysning. Det kan vara en skön bekvämlighet när du kommer hem till ett mörkt hus och när du vill ta tillvara på de mörka kvällarna i trädgården.

Murarbete

Vill du ha murar, stödmurar eller staket på tomten utför du ett murarbete. Det är viktigt för att skapa avgränsningar, stödstrukturer och gör att din tomt får en hemtrevlig känsla.

Vid murarbeten används olika material beroende på ändamålet och vilket utseende du vill ha på muren. De vanligaste materialen är tegelsten, betongblock, natursten, mursten med mera. Det är viktigt att överväga både funktion och utseende när du väljer material för ditt murarbete. Ett tips är att rådfråga professionella hantverkare som kan hjälpa dig med både råd och utförande.

Få hjälp med markarbeten

När du ska utföra markarbeten rekommenderar vi att rådfråga och ta hjälp av professionella företag. Då kan du vara säker på att allt utförs på rätt sätt och att du får det absolut bästa resultatet. Hos Offerta lägger du enkelt upp ditt uppdrag och kan sedan jämföra upp till sex offerter från olika företag.

Kom igång med ditt markarbete

Lägg ut uppdrag
Så funkar Offerta

Beskriv uppdraget

Upp till 6 företag hör av sig

Jämför och välj