Guide

Ta hjälp med dräneringen - tänk på detta

2023-05-31

Vatten rinner från en stupränna ner i ett avlopp, ett gult hus i bakgrunden

Det är inte helt lätt att hålla fukten borta från huset under säsonger med regn och snö. Fukten kan orsaka stor skada på husgrunden och på sikt även bilda mögelsporer invändigt. Hus med källarplan brukar vara extra hårt utsatta. För att undvika problem med fukt är det viktigt att leda bort vattnet från huset på ett korrekt sätt.

En bra dränering är viktig vid nybyggnation, men kan också behövas göras på nytt efter några år. Det finns många faktorer som påverkar hur dräneringen bör göras. Vilken typ av jord ligger runt husets grund? Lutar marken in mot huset? Vad är djupet för jordlagret?

Det är viktigt att arbetet blir rätt utfört eftersom att det kostsamt att göra om dräneringen i efterhand.

Hitta yrkeskunniga inom dränering

De allra flesta väljer att anlita hjälp för denna typ av arbete eftersom det ofta kräver insatser från en företag med yrkeskunnig personal, dessutom behövs större maskiner för att gräva ut kring husgrunden.

När du ber om offerter är det viktigt att företaget kommer ut för att bilda sig en uppfattning om de förutsättningar som finns på platsen. Om du är osäker är det alltid tryggt att träffa flera företag och få offerter som du kan jämföra.

Så utförs en dränering

När dräningeringsfirman har gjort klart sin bedömning om vilken typ av dränering som är nödvändig är det första steget att frilägga husgrunden. Det är vanligt att dela upp uppgrävningen i etapper och ta en eller par väggar i taget. Då står huset stadigare och risken för sättningar minskar under arbetets gång. Om det finns ett källarplan behöver det grävas ut djupare och det innebär mer arbete för dräningeringsfirman.

Kom ihåg att det finns många olika tekniska lösningar för dränering men det är vanligt att lägga ut en skyddande duk, geotextil, på botten av gropen efter själva utgrävningen. Ovanpå duken lägger firman sedan ut dräneringsrören som lutar på ett sådant sätt att dagvattnet kan rinna bort från grunden. När rören ligger på plats brukar det höra till att lägga en skyddande isolering mot fukt mot husväggen.

När allt detta är klart fylls gropen igen med grus som släpper igenom vattnet ner till dräneringsrören.

Tillstånd från kommunen

Oavsett om du leder vattnet till ett allmänt avlopp- eller dagvattensystem eller en egen stenkista kan du behöva ett tillstånd från kommunen. Om du är osäker kan du alltid kolla med din dräneringsfirma innan arbetet påbörjas.

Ta in offerter för dränering

När det är dags att dränera kring bostaden är det klokt att ta in flera offerter från företag så du kan jämföra deras arbete och vad det kommer kosta.

Få offerter på dränering

Lägg ut uppdrag

Behörigheter


Se även över om företaget har relevanta behörigheter, till exempel Auktoriserat VVS-företag, Säker Vatten. Försök att beskriva arbetet så ingående som möjligt för att du ska få en bra prisbild av jobbet.

Bra att ha med i din beställning:

illustration-list-check

Bostadsort samt önskat start- och slutdatum

illustration-list-check

Antal löpmeter för dräneringen

illustration-list-check

Dräneringsdjup

illustration-list-check

Hus och marktyp

illustration-list-check

Om huset har källarplan

illustration-list-check

Om du vill ha hjälp med bortschaktning

Så funkar det

Beskriv uppdraget

Upp till 6 företag hör av sig

Jämför och välj