Pris

Vad kostar det att dränera?

2024-06-26

Blommiga gummistövlar på en grusgång.

Att dränera är ett relativt omfattande arbete där kostnaden påverkas av olika faktorer. Vi rekommenderar alltid att ta hjälp med dräneringsarbetet. Genom att jämföra flera offerter får du en uppfattning om vad kostnaden kommer att landa på.

Så avgörs kostnaden för dränering

När man dränerar gräver man diken för att leda bort oönskat grundvatten eller ytvatten från ett område. Dränering omnämns att tillsammans med ett tätt tak vara bland de absolut viktigaste delarna för ett hus välmående eftersom hus generellt utsätts för väldigt mycket fukt. För att kunna avgöra kostnaden för dränering finns några olika faktorer att ta hänsyn till.

illustration-list-arrow

Sträcka som behöver grävas upp

I första hand är det viktigt att veta längden på sträckan som skall grävas upp. Om din husgrund är 8 x 10 meter (80 kvadratmeter) så har du 36 löpmeter som skall dräneras. Genom att veta antal löpmeter kan du sedan uppskatta vad din dränering kan komma att kosta.

Prisexempel för dränering

Generellt sett kan man säga att en dränering kostar mellan 3 000 kronor och 9 000 kronor per löpmeter. Priset påverkas av en rad olika faktorer, bland annat arbetskostnad och materialkostnad. Vad ditt hus har för förutsättningar och eventuella extra arbeten påverkar också priset. Det gör att kostnaden för en dränering kan skilja sig mycket beroende på uppdrag.

Få offerter på dränering

Lägg ut uppdrag

Arbetskostnader

Arbetskostnader inkluderar de faktorer som, på olika sätt, påverkar hur lång tid arbetet tar att utföra. Några exempel på dessa är:

illustration-list-arrow

Hur marklutningen ser ut

illustration-list-arrow

Vilken typ av jord som ligger an mot husgrunden

illustration-list-arrow

Om det finns berg som måste sprängas bort

illustration-list-arrow

Om du har ett källarplan eller bara husgrund

illustration-list-arrow

Hur det ser ut med framkomlighet för maskiner

illustration-list-arrow

Om det finns dolda föremål under jorden som stenblock, nedgrävda betongfundament

illustration-list-arrow

Skicket på husgrunden


Materialkostnader 

Det behövs en hel del material för att dränera och det är beroende av vilken sorts dränering som utförs. Materialkostnaden kan ligga mellan 1 000 till 1 400 kronor, beroende på dina behov. Som ett exempel kan följande material behövas för ett vanligt dräneringsarbete:

illustration-list-check

Dräneringsrör och rörböjare

illustration-list-check

Dräneringsbrunn

illustration-list-check

Grus att fylla igen med

illustration-list-check

Geotextilduk

illustration-list-check

Isolering, exempelvis Isodrän och Optidrain

illustration-list-check

Eventuell betong för att laga skadad husgrund


Övriga kostnader

Andra kostnader som tillkommer vid dräneringen kan vara allt ifrån resekostnader, transport av grus samt även eventuell hyra eller avgift för de maskiner som behövs under arbetets gång.

Ta hjälp med din dränering

Vi rekommenderar alltid att ta hjälp med din dränering. På så vis kan du rådfråga proffs och vara säker på att arbetet utförs på rätt sätt. På Offerta kan du jämföra upp till sex offerter - och välja den bästa för ditt hus och din budget.

Få offerter på dränering

Lägg ut uppdrag
Så funkar det

Beskriv uppdraget

Upp till 6 företag hör av sig

Jämför och välj