Så fungerar våra företagsomdömen

Alla användare kan lämna omdömen på de företag som besvarat deras offertförfrågan. Detta är ett verktyg som är uppskattat både bland kunder och företag. Vi rekommenderar alla företag att bemöta alla sina omdömen då det ger en nyanserad bild.

Ett omdöme är ett betyg på en skala mellan 1-5 samt en motivering från kunden.

Du som lämnar omdöme bör tänka på

  • För att lämna ett omdöme loggar du in på Offerta.se, letar upp den förfrågan samt tillhörande företag som du vill lämna omdöme på genom att klicka på Lämna omdöme.

  • Motivera ditt omdöme så att företaget får bra feedback och andra potentiella kunder får rätt uppfattning. Konstruktiv kritik är bra för att företaget ska kunna kartlägga sina styrkor och arbeta på sina svagheter.

  • Ta hänsyn till offerten, priset, det utförda arbetet, företagets bemötande och service när du lämnar ditt omdöme.

  • Omdömet är anonymt och visar endast ditt förnamn.

  • Offerta reserverar sig rätten att ta bort omdömen som strider mot Offertas användarvillkor eller svensk lag.

Du som företag bör tänka på

  • Be alltid om omdömen efter ett avslutat arbete. Du kan be om ett omdöme genom att använda funktionen Fråga efter omdöme under din företagsprofil och fliken Omdömen. Då skickas ett mail till kunden som berättar att ditt företag bett om deras omdöme.

  • Alla omdömen kan bemötas med en kommentar. Vi rekommenderar alltid dig som företag att svara på dina omdömen, både de som är positiva och de som är missnöjda. En bra förklaring ger en nyanserad bild av händelsen och kan skapa nytt förtroende även hos den mest missnöjda kunden.

  • Det är inte tillåtet att sätta omdöme på ditt eget företag. Felaktigt användande av denna funktion kan leda till att kontot blir avstängt.