Guide

Försäkringar när företag arbetar i ditt hem

2023-11-01

En man och en kvinna ler och dricker kaffe på farstutrappen i solen iklädda stövlar och bekväma kläder.

När du anlitar ett företag för att utföra ett arbete i ditt hem är det bra att hålla koll på dina försäkringar. Normalt sett har du en hemförsäkring som täcker händelser i vardagen, men när ett företag kommer hem till dig är det en trygghet att ha en försäkring som gäller även för dessa tillfällen. Fråga gärna både ditt försäkringsbolag där du har en hemförsäkring och företaget som du ska anlita om vilka behörighetskrav som finns och vilka eventuella tilläggsförsäkringar du behöver.

Tänk på att beroende på vad som ingår i just ditt projekt kan olika försäkringar vara aktuella. Exempelvis är en ansvarsförsäkring bra att ha när du anlitar flytthjälp. Om flyttfirman har en giltig ansvarsförsäkring är dina saker försäkrade under hela flytten och du kan få ersättning om någonting skulle gå sönder längs vägen. Här finns en samling av de vanligaste försäkringarna för dig som anlitar ett företag för att utföra ett arbete i ditt hem.

Ansvarsförsäkring

En ansvarsförsäkring för företag täcker skadeståndsskyldigheten hos det försäkrade företaget. Det innebär att företaget har en försäkring för de situationer där företaget orsakat en skada som leder till att konsumenten kräver företaget på skadestånd. Utöver kompensation i form av pengar ingår en förpliktelse för försäkringsbolaget att utreda skadeståndsskyldigheten, att förhandla med den som riktar skadeståndskrav mot den försäkrade och även att företräda den försäkrade i domstol om så behövs.

En ansvarsförsäkring ingår ofta i företagsförsäkringen, men inom vissa branscher som exempelvis byggkonstruktörer, mäklare, arkitekter och rådgivare finns specialanpassade ansvarsförsäkringar. Du bör alltid kontrollera att företaget du anlitar har en ansvarsförsäkring genom att be att få se en kopia på företagets försäkringsbrev.


Allriskförsäkring

Du som privatperson kan vanligtvis komplettera din hemförsäkring med en allriskförsäkring, även kallad drulleförsäkring. Denna försäkring gäller till exempel om du själv råkar ha sönder någonting i ditt hem. Det är också vanligt att företag har en allriskförsäkring som täcker verktyg, maskiner, byggmaterial och själva byggnaden under tiden som arbetet pågår samt två år efter avslutat arbete. Kom ihåg att du som beställare ska stå med som medförsäkrad på företagets allriskförsäkring.


Byggfelsförsäkring

Sedan den 1 juni 2014 är en byggfelsförsäkring inte längre obligatorisk vid husbyggen eller andra byggnationer som kräver bygglov. Däremot kan den fortfarande vara bra att ha. En byggfelsförsäkring tecknas av byggherren och gäller för fel som upptäcks inom 10 år från slutbesiktningen och gäller för fel i byggnadens konstruktion, material eller utförandet av arbetet.


Färdigställandeskydd

Ett färdigställandeskydd ska alltid tecknas av byggherren, oavsett om byggherren är du själv eller ett anlitat företag. Detta skyddar mot en eventuell konkurs som innebär att arbetet inte kan fortsätta även om det befinner sig i ett känsligt läge av processen. Med ett färdigställandeskydd ska arbetet upptas inom en kort tid och eventuella fel ska åtgärd

Så fungerar Offerta

Beskriv uppdraget

Upp till 6 företag hör av sig

Jämför och välj