Guide

Besiktning - en bra investering

2023-05-19

Man som besiktigar hus, håller i gult mätband och har ljusblå skjorta

Det finns många olika situationer då du kan behöva, eller borde, låta genomföra en besiktning. En av de viktigaste situationerna är inför ett bostadsköp, men det kan också vara nödvändigt i samband med renovering, vid misstanke om fuktskada eller liknande.

Även för säljaren av en bostad kan en nyligen genomförd besiktning vara en trygghet. Nästan oavsett anledning är det en bra investering att anlita en besiktningsman. En erfaren och kompetent besiktningsman upptäcker skador, fel och brister som man som lekman inte ens visste att man borde leta efter. För att hitta rätt besiktningsman till rätt pris har vi samlat lite tips och råd om överlåtelsebesiktning på den här sidan.

Tungt ansvar vilar på köparen

Sverige har många lagar som gynnar konsumenten, men vid köp av bostad vilar faktiskt ett mycket stort ansvar på köparen – något som kan komma som en obehaglig överraskning om man har otur. Lagen ställer generellt sett högre krav på köparen än på säljaren av en bostad. Visst ska säljaren ge information om eventuella fel och brister, men köparen är faktiskt enligt lag skyldig att undersöka huset eller lägenheten själv.

En mycket liten minoritet av svenska bostadsköpare har den erfarenhet som krävs för att genomföra en grundlig besiktning av bostaden. Då är lösningen att anlita en oberoende besiktningsman. Eftersom ett bostadsköp alltid involverar stora summor är det en billig försäkring att låta besikta lägenheten eller huset innan någon fastighet byter ägare.

Även om säljaren låtit genomföra en besiktning inför försäljningen kvarstår köparens undersökningsplikt. Om säljaren är avtalspart är det svårare för dig som köpare att reklamera besiktningen om den skulle visa sig vara bristfällig. Det kan finnas försäkringar som även skyddar köparen av bostaden, men då är det viktigt att ta reda på exakt vad ett sådant skydd innefattar. Klart tryggast för köparen är att låta genomföra besiktningen själv, alternativt som avtalspart tillsammans med säljaren.

Köparens undersökningsplikt innebär däremot inte att det är onödigt för säljaren att låta besikta bostaden. Det är exempelvis en förutsättning för att kunna försäkra sig mot ”dolda fel”. Som säljare blir du också mer medveten om bostadens skick och har ett besiktningsprotokoll att hänvisa till om någon skulle påtala eventuella brister under försäljningsprocessen. Dessutom minskar en besiktning risken för att eventuella problem skulle sätta käppar i hjulet i slutskedet av en affär.

Vad ingår i en överlåtelsebesiktning?

Det finns en vedertagen branschstandard för överlåtelsebesiktningar som följs av de flesta företag, men det är ändå bra att kontrollera vad som ingår när du tar in offerter från olika besiktningsmän. Ibland erbjuds du även olika försäkringar som kan göra bostadsaffären ännu tryggare.

En normal besiktning påbörjas med insamlande av information från säljaren om tidigare renoveringar, eventuella skador, underhåll och så vidare. Besiktningsmannen har ingen skyldighet att detaljgranska alla handlingar för att kontrollera att de stämmer – det ansvaret ligger istället på säljaren, som har så kallad upplysningsskyldighet.

Till de praktiska åtgärderna hör en okulärbesiktning. Det vill säga en kontroll av alla synliga ytor i huset baserat på besiktningsmannens erfarenhet, men utan några fysiska ingrepp.

Besiktningsmannen för under tiden protokoll över sina observationer och noterar om en yta inte kan besiktas av olika orsaker. Han eller hon kan även föreslå fördjupade undersökningar om det finns omständigheter som inte kan klarläggas med en vanlig besiktning.

Vad som normalt sett inte ingår i en överlåtelsebesiktning är kontroll av elinstallationer, detaljerade VVS-inspektioner, skorsten och eldstad, samt områden utanför själva bostaden. Undersökningar som kräver ingrepp som provtryckning, fuktmätning eller radonmätning ingår normalt sett inte heller.

Jämför offerter från flera besiktningsmän

Som vanligt lönar det sig att jämföra priser från flera tjänsteleverantörer, men vad gäller besiktningar är det kanske extra viktigt att göra rättvisa jämförelser.

Var noga med att kontrollera vad som ingår i besiktningen och glöm inte att specificera om du vill att besiktningsmannen genomför särskilda kontroller. Läs också noggrant igenom avtalet och ta reda på vilka försäkringar som ingår eller kan köpas till.

Bra att ha med i din beställning:

illustration-list-check

Adress samt önskat datum

illustration-list-check

Antal kvadratmeter och rum

illustration-list-check

Bostadstyp

illustration-list-check

Kontaktuppgifter till alla inblandade

illustration-list-check

Typ av besiktning. Exempelvis slutbesiktning, bostadsbesiktning, överlåtelsebesiktning

illustration-list-check

Eventuell motpart. Exempelvis ett försäkringsbolag

illustration-list-check

Övriga önskemål


När detta är klart, och du fått in ett antal offerter, kan du jämföra företagaren mot varandra.

Så funkar det

Beskriv uppdraget

Upp till 6 företag hör av sig

Jämför och välj