Guide

Därför bör du besikta efter renoveringen

2024-05-23

Nyrenoverat kök med vita luckor och mässingknoppar

Efter att en renovering har slutförts är det klokt att genomföra en besiktning. På så sätt kan du säkerställa att arbetet har utförts korrekt och att inga dolda fel eller brister finns kvar som kan orsaka problem i framtiden. Vi listar vad som ingår i en besiktning och vad företaget ansvarar för om eventuella fel skulle identifieras.

3 goda skäl att besikta vid slutförd renovering

Att boka in en oberoende besiktningsman efter slutförd renovering hemma är en smart investering. Här säkerställs kvalitet samtidigt som dolda fel kan upptäckas och åtgärdas, vilket i slutändan blir en investering som ökar både fastighetens värde och trygghet.

illustration-list-check

Verifiera kvaliteten på arbetet

En besiktning säkerställer att renoveringen har utförts korrekt och enligt byggstandarder. Besiktningsmannen kontrollerar att alla material och tekniker som använts är av hög kvalitet och att installationer, såsom el, VVS och tätskikt, är korrekt utförda. Genom att verifiera kvaliteten på arbetet minimerar du risken för framtida problem och säkerställer att renoveringen håller länge.

illustration-list-check

Upptäck och åtgärda dolda fel

Genom en besiktning kan problem, som vid en första anblick inte syns, identifieras. Det kan inkludera felaktiga installationer, bristfälliga tätskikt, felkopplade elledningar eller dåligt utförda VVS-arbeten. Upptäcks dolda fel i ett tidigt skede kan de åtgärdas innan de leder till allvarliga skador eller kostsamma reparationer i framtiden.

illustration-list-check

Ökad trygghet och värde på fastigheten

Att ha en dokumenterad besiktning ger trygghet både för dig som nuvarande ägare och för eventuella framtida köpare. En besiktning visar att renoveringen är korrekt utförd vilket kan öka fastighetens värde. Dessutom minskar risken för framtida tvister och försäkringsproblem.

Få offerter från besiktningsmän

Lägg ut uppdrag

Vad är företagets ansvar?

För att säkerställa att renoveringen uppfyller de högsta standarderna finns några områden som företaget ansvarar för.

illustration-list-arrow

Att arbetet utförs enligt avtal

Företaget som utför renoveringen ska följa de specifikationer och överenskommelser som är fastställda i avtalet med kunden. Detta inkluderar också att använda de angivna materialen och följa den överenskomna tidsplanen.

illustration-list-arrow

Att byggstandarder följs

Allt arbete ska utföras i enlighet med gällande byggnormer och säkerhetsföreskrifter. Detta inkluderar installationer av el, VVS och tätskikt.

illustration-list-arrow

Att kvalitetsgarantier tillhandahålls

Tjänsteföretaget bör rätta till eventuella fel och brister som upptäcks under besiktningen eller inom en viss tidsperiod efter att arbetet har slutförts.

Vad ingår i besiktningen?

Besiktning av badrumsrenovering, köksrenovering och elinstallation

illustration-list-check

Tätskikt och Vattentäthet

Kontroll av tätskiktet för att säkerställa att det är korrekt applicerat och att det inte finns risk för vattenskador. Kontroll av golvbrunnar, rörgenomföringar och anslutningar för att säkerställa att de är täta.

illustration-list-check

Ventilation

Kontroll ventilation för att förhindra mögel och fuktskador. I kök kontrolleras även fläkt och imkanaler för att säkra god luftkvalitet och bortforsling av matos.

illustration-list-check

Elinstallationer

Kontroll av att elinstallationerna är korrekt utförda och följer säkerhetsföreskrifterna, inklusive placeringen av eluttag och belysning i våtutrymmen.

illustration-list-check

Ytskikt, kakel och klinker

Kontroll av att kakel och klinker är korrekt monterade och fogade, utan sprickor eller lösa plattor. Skåpinredning ska vara korrekt monterat och i gott skick.

illustration-list-check

VVS-installationer

Kontroll av att vatten- och avloppsinstallationer är korrekt installerade och täta.

illustration-list-check

Kopplingsboxar och elcentraler

Kontroll av att alla kopplingsboxar och elcentraler är korrekt installerade och säkrade.

illustration-list-check

Jordning och skydd

Kontroll av att alla jordade uttag och skyddsjordningar är korrekt utförda.

illustration-list-check

Kablar och ledningar

Inspektion av kablar och ledningar för att säkerställa att de är korrekt dragna och skyddade mot skador.

illustration-list-check

Funktionstest

Genomförande av funktionstester för att säkerställa att alla elinstallationer fungerar som de ska, inklusive belysning, uttag och fasta elapparater.

Jämför offerter från besiktningmän

Genom att jämföra offerter från flera besiktningsmän säkrar du inte bara att du betalar ett lämpligt pris, du får också en uppfattning om vilka tjänster som ingår i varje besiktningsmans erbjudande, såsom vilka specifika kontroller de genomför, hur detaljerade deras rapporter är, och vilka eventuella tilläggstjänster som kan erbjudas. Detta hjälper dig att välja en besiktningsman som bäst uppfyller dina behov och krav.

Få offerter från besiktningsmän

Lägg ut uppdrag