Vad kostar det att anlita ett företag för dränering?


Att dränera är ett relativt omfattande arbete och det är bra att ha en uppfattning om kostnaden innan man ber om offerter. Kostnaden för att anlita en markentreprenör för att dränera kan delas upp i tre olika poster: arbetskostnader, material och övriga kostnader.

Arbetskostnader för dränering

Normalt sett kostar en erfaren markentreprenör med rätt behörigheter mellan 700 och 900 kronor per timme. För att uppskatta den totala arbetskostnaden måste man ta hänsyn till alla faktorer som påverkar hur lång tid arbetet tar att utföra.

I första hand är det viktigt att veta hur lång sträckan är som skall grävas upp. Om din husgrund är 8 x 10 meter (80 kvadratmeter) så har du 36 löpmeter som skall dräneras. Andra faktorer som påverkar arbetstiden kan vara:

 • Hur marklutningen ser ut
 • Vilken typ av jord som ligger an mot husgrunden
 • Om det finns berg som måste sprängas bort
 • Om du har ett källarplan eller bara husgrund
 • Hur det ser ut med framkomlighet för maskiner
 • Om det finns dolda föremål under jorden som stenblock, nedgrävda betongfundament
  Skicket på husgrunden

För ett normalt arbete utan svårare komplikationer finns det en tumregel att det tar cirka en timme per löpmeter. Om husgrunden är 36 löpmeter skulle alltså arbetskostnaden ligga mellan 25 000 och 33 000 kronor. Glöm inte bort att du kan göra rot-avdrag för dräneringsarbete förutsatt att huset är byggt för mer än fem år sedan.

Materialkostnader för dränering

Det behövs en hel del material för att dränera och det är beroende av vilken sorts dränering som utförs. Som ett exempel kan följande material behövas för ett vanligt dräneringsarbete:

 • Dräneringsrör och rörböjare
 • Dräneringsbrunn
 • Grus att fylla igen med
 • Geotextilduk
 • Isoleringsskivor och hållare för dem
 • Eventuell betong för att laga skadad husgrund

Om det inte krävs någon speciallösning brukar det gå bra att räkna med en materialkostnad på mellan 1 000 och 1 400 kronor per löpmeter. I exemplet om 36 löpmeter skulle alltså materialkostnaden ligga någonstans mellan 36 000 och 50 000 kronor.

Övriga kostnader

Andra kostnader som tillkommer kan vara allt ifrån reskostnader till transport av grus men även eventuell hyra eller avgift för de maskiner som behövs under arbetets gång. Det här är den minsta kostnaden i projektet men det kan ändå sluta på 800 till 1 000 kronor per löpmeter.

Sammanställning av alla kostnader

Slår man ihop alla dessa kostnader får man ett pris på mellan 2 500 och 3 300 kronor per löpmeter. För ett hus med en husgrund på 80 kvadratmeter (36 löpmeter) skulle alltså den totala kostnaden vara någonstans mellan 90 000 och 120 000 kronor.

För en så pass stor investering är det absolut en bra idé att jämföra offerter från flera företag.

Dela den här artikeln

Vad behöver du hjälp med?

Offerta mig