Pris

Pris för stensättning i trädgården

2023-05-19

Barn som soppar stenplattor

Det är svårt att ge ett exakt svar på vad det kostar att anlägga sten i trädgården eftersom arbetet skiljer mycket beroende på projekt. Det kan bero på hur mycket material som behöver schaktas bort, vilka maskiner som behövs, hur du vill lägga stenen och hur stor ytan är.

För att få ett realistiskt pris på ditt projekt är det bra att så noga som möjligt beskriva vad du vill göra och sedan ta in offerter från olika firmor som specialiserar sig på markarbete.

Pris på marksten

Kostnaden för själva stenen är det enklaste att avgöra. Betongsten kostar i regel någonstans mellan 150 kr och 300 kr per kvadratmeter, vilket är ett billigt alternativ. Kullersten ligger i ungefär samma prisspann, men kom ihåg att det inte täcker lika snabbt som betongplattor, så arbetskostnaden kommer säkerligen att bli högre.

Smågatsten kostar någonstans mellan 500-700 kronor per kvadrat, detsamma gäller färdigpassad natursten och marktegel.

Vi rekommenderar dock att du satsar på kvalitet och väljer sten som visat sig hållbar i tester. Att anlägga sten är en förhållandevis stor investering, så du vill få ett resultat som står sig i decennier. Kom också ihåg att det tillkommer kostnad för fogsand och annat material till förarbetet.


Totalpris för stensättning

För att få en bra prisbild av projektet är det bra att ta in offerter från flera olika företag. Beskriv så noga du kan hur du vill ha arbetet utfört, hur markförhållandena ser ut, vilken sorts sten du vill använda, hur omgivningen ser ut och hur stor yta du vill anlägga.

Ju mer information du tar med, desto bättre offerter kommer du få som du sedan kan jämföra med varandra. Detta kommer ge dig en bra prisbild av vad det kostar att sätta sten i trädgården. En del företag vill gärna bedöma ditt projekt på plats innan de lämnar ett pris. Det kommer göra prisförslaget ännu mer exakt.

Det är bra att fastställa om det är fast pris eller timpris. Vid timpris kan det vara tryggt att komma överens om huruvida det är löpande timmar eller ett bestämt antal. Det kan också vara aktuellt med delbetalningar under arbetet om det rör sig om ett större projekt. Däremot är det inte att föredra att betala hela summan i förskott.

Tänk på att sten- eller plattsättning på tomt eller i trädgården ger inte rätt till rot- eller rut-avdrag.

Så funkar det

Beskriv uppdraget

Upp till 6 företag hör av sig

Jämför och välj