Yrkestrafiktillstånd

Den som bedriver yrkesmässig trafik måste ha ett yrkestrafiktillstånd. Tillståndet utfärdas av Transportstyrelsen och gäller fordon och förare som mot betalning transporterar personer eller gods. Föraren prövas då om han eller hon är lämplig att driva ett trafikföretag.

Ett bra exempel är när du anlitar en flyttfirma för transport av ditt bohag. För att få utföra denna tjänst är det alltså ett krav att företaget i fråga har ett giltigt Yrkestrafiktillstånd.

Det är viktigt att känna till att du som konsument har en skyldighet att kontrollera att företaget innehar ett trafiktillstånd. Det är enligt Yrkestrafiklagen straffbart att anlita ett företag utan trafiktillstånd.