Yrkesbevis Lokalvårdare, PRYL

Projekt Yrkesbevis Lokalvårdare, PRYL, är ett yrkesbevis och en svensk branschstandard som visar att en städare uppfyller vissa kunskapskrav inom lokalvård samt att han eller hon arbetar aktivt som lokalvårdare.

Det finns inget krav på att företag som är verksamma i branschen ska ha PRYL, men för dig som beställare kan det innebära en kvalitetssäkring. Detta eftersom certifieringsprovet ställer krav på bland annat materialkunskap, underhållsmetoder för olika golvmaterial, arbetsplanering, ergonomi, miljö, städmaterial samt fukt och mögel. För att få skriva certifieringsprovet krävs dessutom att personen har minst två års arbetslivserfarenhet eller en 200 timmars grundutbildning.