VVS-företagen

Som ni kanske vet så har EIO och VVS Företagen bildat den gemensamma föreningen Installatörsföretagen. En enad teknikinstallationsbransch.

VVS Företagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation vars uppdrag är att stärka medlemmarnas förutsättningar för ett framgångsrikt företagande och utveckla VVS-branschen genom ett aktivt samhällsansvar.

Det finns inget krav på att företag som är verksamma inom branschen ska vara medlemmar i VVS Företagen, men för dig som beställare kan det innebära en kvalitetssäkring. Detta eftersom alla anslutna företag bland annat erbjuds information och utbildning inom området samt företagsrådgivning.