Västsvenska Industri- och Handelskammaren

Västsvenska Handelskammaren är en näringslivsorganisation som arbetar med att skapa tillväxt och utveckling genom att hjälpa företagen att göra fler och bättre affärer samt genom att påverka politiska beslut. Organisationen erbjuder sina medlemmar ledarutbildningar och affärskontakter, hjälp att hitta ut i världen och få världen att hitta Västsverige samt kvalificerad rådgivning. Därmed får företag som är anslutna till Västsvenska Industri- och Handelskammaren förutsättningar och medel för att lyckas med sin verksamhet.