Unionen

Unionen är Sveriges största fackförbund på den privata arbetsmarknaden. Alla tjänstemän på en arbetsplats i privat sektor kan vara medlem i Unionen. Medlemmarna har olika befattningstyper, olika utbildningsbakgrund och somliga är även egenföretagare.

Som medlem i Unionen kan man exempelvis få hjälp och vägledning i anställningsfrågor, förhandlingshjälp och möjlighet att teckna en inkomstförsäkring.

Att vara medlem i Unionen är inte ett krav.