Undertaksföreningen

Undertaksföreningen ligger inom Sveriges Byggindustrier. För att bli godkänd medlem i Undertaksföreningen ska företaget bedriva undertaksverksamhet, ha ett par års erfarenhet av genomförda undertaksarbeten så att företaget kan klassas som ett specialföretag inom området samt ha en god ekonomi.

Det finns inget krav på att företag som är verksamma i branschen ska vara medlemmar i Undertaksföreningen, men för dig som beställare kan det innebära en kvalitetssäkring.