UC

UC är Sveriges största affärs- och kreditupplysningsföretag. Som företag kan man ha olika sigill och certifikat från UC som visar företagets kreditvärdighet. Det innebär att UC beräknar risken för att företaget inte kan fullfölja sina betalningsåtgärder inom det kommande året. Ett företag med den högsta kreditvärdigheten beräknas ha goda förutsättningar inom det närmsta året. UC har 3 olika nivåer av utmärkelser; Kreditvärdig, God kreditvärdighet och Högsta kreditvärdighet. Detta lämnar inga garantier men kan ändå vara en trygghet för dig som konsument.

UC utfärdar också certifikatet UC Trygg Företagare som signalerar att företaget är en stabil partner att göra affärer med. Trygg företagare utfärdas för aktiebolag och enskilda näringsidkare och till företag som har kvalificerat sig för guld- silver- eller bronssigill.