Truck- eller maskinförarbevis via TYA

För att få hantera en truck eller en maskin måste personen i fråga ha genomgått utbildning och därigenom fått ett intyg eller utbildningsbevis. TYA erbjuder utbildningar och förarintyg för truck, hjullastare, grävmaskin/grävlastare, väghyvel, teleskoplastare, lastbilsmonterad kran, mobilkran och betongpump.

TYA, Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd, är en ideell förening som arbetar med att utveckla kompetens, arbetsmiljö och status i transportbranschen. Det är ett slags samarbetsorgan mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer i branschen.

Läs mer om TYA här.