Trädgårdsanläggarna i Sverige, STAF

Trädgårdsanläggarna i Sverige är en branschorganisation för kvalificerade trädgårdsanläggare. Förbundet fokuserar på det som är relevant för den enskilda trädgårdsanläggaren, bland annat genom att vara aktiv i branschens olika utbildningsställen och utgöra branschens intresseorganisation.

Det finns inget krav på att företag som är verksamma i branschen ska vara medlemmar i STAF, men för dig som beställare så kan det innebära en kvalitetssäkring. Detta eftersom alla medlemsföretag kontrolleras och måste uppfylla en rad krav. De måste bland annat upplysa om företagets försäkring, vara anslutna till ett kollektivavtal, visa upp företagsreferenser, ha ekonomisk stabilitet, varit verksamma i minst tolv månader och utföra alla uppdrag fackmannamässigt. De anslutna företagen ska ha kompetensen att utföra allt arbete från att rita och planera till att gräva och anlägga med växter och underhålla arbetet.