Teknikföretagen

Teknikföretagen är en arbetsgivarorganisation med medlemmar inom flera olika teknikrelaterade områden. Organisationen arbetar med att stärka medlemsföretagens konkurrenskraft genom att påverka beslut om arbetsrätt, produktkrav och utveckling.

Teknikföretagen erbjuder medlemsföretagen exempelvis förhandlingsstöd, kurser och rådgivning och avtalsförhandlingar med fackliga organisationer.

Det finns inget krav på att vara medlem i Teknikföretagen.