Tak- och Tätskiktsentreprenörerna, TiB

Tak- och tätskiktsentreprenörerna, TiB

Tak- och tätskiktsentreprenörernas branschorganisation i Sverige, TiB, är en branschorganisation i för företag i Sverige som arbetar med applicering av olika tätskiktssystem samt isoleringsarbeten och en del trä- och plåtarbeten.

Det finns inget krav på att företag som är verksamma i branschen ska vara medlemmar i TiB, men för dig som beställare kan det innebära en kvalitetssäkring. Detta eftersom TiB arbetar med att vidareutveckla medlemsföretagen inom områden som kompetens, kvalitet, arbetsmiljö, säkerhet och teknik.

Dessutom utfärdar de en TiB-Auktorisation, som visar att de auktoriserade företagen bland annat har dokumenterad erfarenhet och tekniskt kunnande, ett kvalitetsledningssystem och en miljöpolicy, att de erlagt skatter och avgifter till skattemyndigheten, att de följer aktuell leverantörs- produkt- och montageanvisning samt att de följer gällande lagar.