Sydsvenska Industri- och Handelskammaren

Sydsvenska Industri- och Handelskammaren är en privat näringslivsorganisation som arbetar i sydsvenska företags intresse. De arbetar bland annat med att påverka företagens villkor genom utveckling av infrastruktur och utbildningssystem, de bidrar med affärsstöd genom service inom internationell handel samt utbildningar. Handelskammaren utgör även ett nätverk där medlemmarna kan utbyta kunskap och erfarenhet. Därmed får företag som är anslutna till Sydsvenska Industri- och Handelskammaren förutsättningar och medel för att lyckas med sin verksamhet.