Sveriges Skorstensfejaremästare, SSR

Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund, SSR, är branschorganisationen för Sveriges Skorstensfejarmästare. Skorstensfejarna, eller sotarna, arbetar med att besiktiga eldstäder och skorstenar.

Det finns inget krav på att de som är verksamma i branschen ska vara medlemmar i SSR, men för dig som beställare kan det innebära en kvalitetssäkring. Detta eftersom SSR även utfärdar besiktningspaketet SSR Godkänd, som syftar till att utgöra en kvalitetssäkring och en kvalitetsökning av besiktningarna. När de yrkesverksamma utför besiktningen ska bedömning, utförande och protokollförande vara lika. Dessutom får SSR endast utfärdas av företag som är anslutna till Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund samt är behöriga för brandskyddskontroll och utbildad skorstensfejarmästare.