Sveriges skomakarmästarförbund

Sveriges Skomakarmästarförbund är en branschorganisation som funnits sedan 1901. Organisationens syfte är att arbeta och verka för yrkesutbildningar och yrkesskicklighet inom skomakaryrket. De utfärdar även gesäll- och mästarbrevsproven inom yrket.