Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF

Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF, är en branschorganisation för redovisningskonsulter. Organisationen verkar för fortlöpande branschutveckling samt kvalitets- och kompetenshöjning av medlemmarna.

Det finns inget krav på att redovisningskonsulter ska vara medlemmar i SRF, men för dig som beställare kan det innebära en kvalitetssäkring. Detta eftersom SRF bland annat bedriver utbildning för medlemmarna. Dessutom auktoriserar SRF redovisningskonsulter och lönekonsulter.

För att bli auktoriserad behöver man ha en gedigen ekonomisk utbildning samt flera års praktisk erfarenhet av yrket. För att bibehålla medlemskap och auktorisation måste medlemmarna genomgå löpande utbildning, följa SRFs etiska regler, uppfylla SRFs krav på yrkeskvalitet samt genomgå en kvalitetskontroll.