Sveriges Möbeltransportörers Förbund, SMF

Sveriges Möbeltransportörers Förbund, SMF, är en branschorganisation för bohagstransportörer. Organisationens syfte är att verka för såväl utveckling av medlemsföretagen som att dess arbetsförhållanden är både sunda och lagliga. Dessutom verkar organisationen för ökad kompetens i branschen genom information och utbildning.

Det finns inga krav på att företag i branschen ska vara medlemmar i SMF, men för dig som beställare kan medlemskapet innebära en kvalitetssäkring. Detta eftersom alla medlemsföretag åtar sig att ha försäkring och trafiktillstånd, att flytten utförs av utbildad personal samt att transport- och ansvarsbestämmelser bifogas avtalet för flyttuppdraget.