Sveriges Lås- och Säkerhetsleverantörer, SLR

Sveriges Lås- och Säkerhetsleverantörers Riksförbund, SLR, är en rikstäckande organisation för låssmedsföretag och säkerhetsinstallatörer. De arbetar med att statligt auktorisera medlemsföretag som uppnår de krav som SLR satt tillsammans med Svenska Stöldskyddsföreningen.

Det finns inget krav på att företag som är verksamma i branschen ska ha SLR-auktorisation, men för dig som beställare kan det innebära en kvalitetssäkring. Detta eftersom de auktoriserade företagen måste vara registrerade för F-skatt och moms, ha bedrivit låssmedsverksamhet i minst två år samt att ägaren eller någon av de anställda måste inneha mästarbrev.