Sveriges Läromedelsförfattares Förbund

Sveriges Läromedelsförfattares Förbund (SLFF) är huvudorganisation för Sveriges läromedelsförfattare i samtliga ämnen. De verkar för en rad frågor som berör målgruppen såsom avtal, rättigheter och informationsspridning.

Läs mer om Sveriges Läromedelsförfattares Förbund här: http://www.slff.se/