Sveriges Hantverksråd

Sveriges Hantverksråd är en ideell förening som ser till att hantverksutbildningarna i Sverige håller en hög kvalité. En av deras huvuduppgifter är att utfärda och återkalla de två yrkeskompetensbevisen Gesäll- och Mästarbrev.

Geställbrevet är en bevisning på att hantverkaren uppfyller yrkeskunnighet inom sitt område. Idag kan man ta Gesällbrev i ungefär 75 olika yrken.

Mästarbrev är den högsta bevisningen på yrkesskicklighet inom hantverksområdet. För att få ett Mästarbrev ska man vara aktiv inom branschen ha gått en Mästarutbildning, arbetat minst 10 000 timmar i yrket och också ha ett Gesällbrev.

Det finns inget krav på att man som utövare i branschen ska ha Gesäll- eller Mästarbrev, men kan för dig som beställare fungera som en indikation på hög kompetens inom området.