Sveriges Företagsmäklares Riksförbund

Sveriges Företagsmäklares Riksförbund har funnits sedan 1996 och har som syfte att höja företagsmäklares kunskapsnivå.

Medlemmarna i SFR har företagsförmedling som huvudsysselsättning, varit verksamma i minst ett år och innehar en ansvarsförsäkring på minst 5 mkr. En SFR auktoriserad företagsmäklare har dessutom en ekonomisk högskoleutbildning, gått tre av förbundets specialistutbildningar, varit verksam i tre år och genomfört ett flertal företagsöverlåtelser.

Det finns inget krav på att man ska vara medlem i SFR, men för dig som beställare kan det kan fungera som en kvalitetsstämpel.