Sveriges Facköversättarförening

Sveriges Facköversättarförening är Sveriges största medlemsorganisation för facköversättare. Det finns sex olika medlemskategorier. Fullvärdiga medlemmar har minst 5 års yrkeserfarenhet.

Läs mer om föreningen och de olika medlemskapen här: http://www.sfoe.se/

Det finns inget krav på att företag som är verksamma i branschen ska vara medlemmar i Sveriges Facköversättarförening.