Sveriges Byggindustrier

Sveriges Byggindustrier är en bransch- och arbetsgivarorganisation vars syfte är att driva byggsektorns utveckling framåt och skapa ett hållbart samhällsbyggande i världsklass. Deras huvuduppgift är att förbättra näringsvillkoren såväl för hela branschen som för de enskilda företagen.

Det finns inget krav på att företag som är verksamma i branschen ska vara medlemmar i Sveriges Byggindustrier, men för dig som beställare kan det innebära en kvalitetssäkring. Detta eftersom medlemsföretagen bland annat ska vara registrerade för F-skatt, moms samt inte ha några restförda skatter eller avgifter. Dessutom åtar sig medlemsföretagen att efterfölja en rad olika regler, såsom Samhällsbyggnadssektorns Etiska Regler, BI:s uppförandekod samt tillämpa BI:s kollektivavtal. De ska dessutom ha varit verksamma i branschen i minst 2 år.