Sveriges Arkitekter

Sveriges Arkitekter är en organisation vars mål är att lyfta fram betydelsen av arkitekturens förutsättningar och påverka arkitektens villkor. De arbetar med bland annat fackligt arbete, branschutveckling och professions- och arkitekturfrågor.

Det finns inget krav på att arkitekter ska vara medlemmar i Sveriges Arkitekter men för dig som beställare kan det innebär en kvalitetssäkring. Detta eftersom medlemmarna bland annat förbinder sig att följa Sveriges Arkitekters yrkesetiska program och yrkesregler. Dessutom erbjuder organisationen sina medlemmar intressebevakning vad gäller förutsättningar och villkor för yrkesutövning och yrkesutveckling.